Bapa P0sitif C0vid-19 Tak dapat sambut ‘birthday’ Bersama, Anak Seb4k

Pand3mik C0vid-19 di Malaysia ketika ini masih lagi dit4hap yang memb1mbangkan. Setiap hari r1buan k3s p0sitif baru direk0dkan dan juml4h kem4tian juga setiap hari semakin bert4mbah.

Pal1ng ditakut1 oleh setiap orang ketika ini adalah j4ngkitan wab4k terhadap gol0ngan berus1a terut4manya ibu bapa kita. Namun jika ia ditakd1rkan berl4ku, siapa kita untuk menid4kkan hal tersebut.

Ber1ta sed1h sehari sebelum s4mbut hari lah1r

Perk4ra itu telah dik0ngsikan oleh seorang penggvna TikT0k dikenal1 sebagai Fatin Faqihah apabila mem4klumkan bapanya telah d1bawa ke pus4t kuar4ntin dengan ambul4ns sehari sebelum hari lah1rnya.

Menurvt Fatin, khab4r tersebut b3nar-b3nar membu4tkan mereka sekeluarga p1lu kerana ayah sud4hpun member1 du1t untuk membel1 kek dan belon bagi mengad4kan sambut4n hari lah1r bersama keluarga seperti yang dil4kukan saban tahun.

Semua ahli keluarga kena sw4b t3st

Dia yang berk0ngsi v1deo dengan tang1san itu mengaku1 begitu sed1h memik1rkan bapanya dan selvruh ahl1 keluarga turvt dikehendak1 melakvkan sw4b t3st serta kuar4ntin kend1ri selama 14 hari kerana menj4di k0ntak rap4t bapa.

Allah sedang menguj1

Sehubvngan dengan perk0ngsian ters3but, r4ta-r4ta warg4net telah men1nggalkan k0men dengan member1kan kat4-kat4 semang4t kepada Fatin.

@_.ftnnnAllah takkan uji kalau tak mampu:’) ##fyp ##fypシ゚ ##sad

♬ original sound – 𝐀𝐅𝐃𝐙𝐀𝐋 𝐇𝐈𝐒𝐘𝐀𝐌 – ⚡️

Mereka juga mend0akan agar bapanya serta ahl1 kelu4rga seg3ra s3mbuh dan beb4s daripada wab4k m4ut ini. Mereka turvt tidak ket1nggalan menguc4pkan selam4t hari lah1r yang ke-19 tahun bu4t penggvna TikT0k berkena4n.

Ada yang pernah rasa1 perk4ra sama

Selamat hari lah1r

Semoga d1beri kes3mbuhan buat sekeluarga

Semoga terus ku4t

 

sumber:ohmymedia

Harap Maaf