Bekal4n Dar4h (HRPZ II) Mampu Bert4han Tiga Hari Sahaja

KOTA BHARU, 1 Jun (Bernama) — Bekal4n dar4h untuk kegunaan H0spital Raja Perempuan Zainab II (HRPZ II), di sini semak1n merunc1ng dan hanya m4mpu bert4han untuk temp0h tiga hari sahaja.

Pengarah HRPZ II Datuk Dr Selasawati Ghazali berkata bek4lan dar4h tidak st4bil susul4n situ4si semasa sed4ngkan dalam masa sama keperlu4n dar4h terus meningkat.

Beliau berkata antara inisi4t1f untuk men4ngani mas4lah itu adalah dengan menggal4kkan petug4s h0spit4l mend3rma dar4h selain rakan-rakan badan buk4n keraja4n (NG0).

“Selain itu, peng0perasi4n pus4t transfus1 dar4h HRPZ II dari jam 8 pagi hingga 5 petang,” katanya kepada pemberit4 di h0spital berkena4n hari ini.

Dr Selasawati berkata secara purat4, pengguna4n harian bek4lan dar4h di h0spital Kementeri4n Kesih4tan Malaysia (KKM) di Kelantan adalah sekitar 100 sehingga 120 beg sehari manakala pengguna4n di HRPZ II mel1batk4n 50 hingga 80 beg sehari.

Beliau berkat4 kut1pan bek4lan dar4h dalam temp0h pelaksana4n Per1ntah Kawal4n Pergerak4n (PKP) sejak Februari hingga Mei lepas kur4ng memuask4n memandangkan tiada perger4kan termasuk ketiada4n pelaj4r di universiti.

“Oleh itu, saya mer4yu rakyat Kelantan untuk datang ke hospital bagi mend3rma dar4h memandangk4n pihak kami tidak boleh mengad4kan pr0gram besar di luar ketika ini sekali gus menjadi kek4ngan untuk kami memper0leh bekal4n dar4h.

“Bagi bek4s pesak1t C0V1D-19 yang bercad4ng untuk mend3rma dar3h, kita menyar3nkan mereka mend3rma dar4h selepas pul1h sekur4ng-kur4ngnya selepas temp0h tiga bulan, namun saya berh4rap leb1h ramai pend3rma yang buk4n pesak1t wab4k itu untuk mend3rma,” katanya dengan men4mbah pelaksana4n sek4tan pergerak4n penuh ketika ini diharap dapat mengur4ngkan permintaan terhadap bek4lan dar4h.

Dr Selasawati turut berhar4p masyarakat kekal p4tuh terhadap sek4tan perger4kan penvh supaya mengur4ngkan kemungkinan berlaku ke3emasan, kemal4ngan ataupun traum4 yang akan menyumb4ng kepada pemb3dah4n yang memerluk4n bek4lan dar4h yang tinggi.

“Dengan adanya l4ngkah itu, kita dapat mem4ksimumkan pengguna4n bek4lan dar4h kepada pes4kit memerluk4n ketika menj4lani p3mbed4han kec3mas4n, ibu-ibu bers4lin atau pel4nggan tetap h0spital termasuk pes4kit tal4semia dan sebagainya,” katanya.

sumber:siakapkeli

Harap Maaf