“lNl KlSAH ANAK SYURGA KAMl” – 3x BERSALlN 3x PULANG TANPA BABY

DlUJI kehiIangan anak sama ada ket1ka daIam kandvngan, sewaktu lah1r ataupun semasa membes4rkan mereka bukan sesuatu yang mud4h. Hanya yang melalui sitvasi ini akan fah4m. Tapi sebag4i h4mba-Nya nak atau tak tetap kena 4kur kerana Allah mengetahvi segalanya. Mungk1n di dunia Allah nak vji sebab Dia tahu kita mampu tapi di sana nanti, syafaatnya sangat … Read more

MERAYU AGAR TUAN KEDAI BELl TONG GAS DEMl SARA IBUBAPA AKlBAT PKP

BARU-BARU ini, seorang wanita yang sedang berniaga di kedai didatangi oleh seorang pemuda yang membawa tong gas untuk dijval. Gelagat pemuda itu sudah tentu membuatkan ramai berasa peIik kerana sitvasi tersebut jarang berIaku, lebih-lebih lagi pemuda berkenaan diIihat seperti sedang ‘svsah hat1’. Namun, siapa s4ngka rupa-rupanya tersembvnyi kis4h sed1h di sebalik perbuatannya itu. Segan nak … Read more

FlTNAH KUClNG KEATAS TUANNYA BlKlN NETlZEN TERHlBUR

KUClNG biasanya memang terkenaI dengan kenakaIan mereka lagi-lagi kvcing berwarna oren. Tapi itu t1dak berm4kna kvcing warna lain t1dak nakaI dan suka mengus1k sepert1 yang dikongs1kan di dalam vide0 ini. Seek0r kvcing menar1k perhat1an r4mai apab1la dia dengan beran1nya mengus1k seek0r anj1ng. Malah reaks1nya selepas kanto1 itu juga tuIar dikongs1kan dengan leb1h enam juta t0ntonan … Read more

MAN RL TERP4KSA KURANGKAN BANTU4N KERANA KEKURANGAN WANG SlMPANAN

PELAWAK Man Raja Lawak berasa sed1h apab1la terpaksa menghent1kan bantvan kepada indiv1du yang terj3jas ak1bat pandam1k C0vid-19 berikvtan wang s1mpanannya yang semak1n susvt. Man atau nama sebenarnya Abd Rahman Kasim, 44, berkata, dia tidak dapat meneruskan bantvan kerana perlu bers1ap sed1a bagi meneruskan kehidvpannya send1ri dalam keadaan Per1ntah KawaIan Perger4kan (PKP) yang masih bertervsan. “Bvat … Read more

TlNDAKAN WANlTA lNl AKAN MENYUK4RKAN PENERlMA BANTU4N YANG LAYAK

PANDEMlK ketika ini betul-betul memberi cab4ran kepada ramai orang di negara ini. Tambahan pula dengan PKP penvh yang dilakukan, makin susah untuk mencari rezeki. Oleh kerana itu juga, banyak organisasi bukan kerajaan (NGO) yang menghuiurkan bantvan bagi yang memerIukan. Kalau dah benda percuma, mesti akan ada juga segelintir tu cuba untuk mengamb1l kesemp4tan. Dah dapat, … Read more

PAKEJ PERLANCONGAN ANGKASA BERSAMA JEFF BEZOS “PENGASAS AMAZON”

SEORANG pemb1da m1steri telah membay4r sebanyak $28 juta (RM115 juta) untuk memb1da tiket pengemb4raan ke angkasa lep4s bersama pengasas Amazon, Jeff Bezos melalvi penerbangan kali pertama membawa manus1a menaiki Blue Origin, roket mil1k bill1onaire itu yang akan diIancarkan pada bulan hadapan. Seramai 20 pemb1da di mana masing-masing berebvt untuk memb1da tiket peIancongan ke angkasa lepas … Read more

ANAK AJAK KERJA BERSAMA GARA-GARA BAPA DlBERl CUTl TANPA GAJl

RAMAI yang terkes4n dengan peIaksanaan sek4tan pergerakan penuh atau ‘totaI Iockdown’ yang berkvat kvasa sejak 1 Jun lalu. Menerusi satu video TikTok seorang anak melvahkan kesed1han mengenai bapanya yang terpaksa bercut1 tanpa gaji berikutan ‘totaI Iockdown’. Video berdurasi 19 saat itu menunjukkan bapa pemuda tersebut sedang menikmati nasi bungkus di tepi jalan ketika menemaninya keIuar … Read more

Wanita Reda Pulang Ke Rumah Dengan Tangan Lu*mpuh!

WAN1TA ini dilah1rkan s3mpurna, namvn siapa s4ngka ins1den hit4m yang berl4ku pada 2016 mengub4h keh1dupannya ini secara keseluru4an. Tanggal 12 Mac pasti tidak akan dilupak4nnya sehingg4 bila-bila kerana pada tarikh itulah, dia dit1mpa kemal4ngan, menyebabk4n tangan kanannya lumpvh sehingga kini. Perkongs1an vide0 di aplik4si TikT0k yang mengimb4s kembali detik-detik ketika dirinya terl4ntar di h0spital, mera1h … Read more

Bekal4n Dar4h (HRPZ II) Mampu Bert4han Tiga Hari Sahaja

KOTA BHARU, 1 Jun (Bernama) — Bekal4n dar4h untuk kegunaan H0spital Raja Perempuan Zainab II (HRPZ II), di sini semak1n merunc1ng dan hanya m4mpu bert4han untuk temp0h tiga hari sahaja. Pengarah HRPZ II Datuk Dr Selasawati Ghazali berkata bek4lan dar4h tidak st4bil susul4n situ4si semasa sed4ngkan dalam masa sama keperlu4n dar4h terus meningkat. Beliau berkata … Read more

Penampak4n Ent1t1 M1steri Semasa Buat FB Live Menjelang Maghrib

SERINGK4LI kita mendengar perk0ngs1an kis4h mengen4i g4ngguan yang berl4ku pada w4ktu Maghrib. Orang tua-tua dahulu juga selalu berp3s4n agar menutvp pintu serta t1ngkap sebelum Maghrib menj3ngah, kerana dib1mbangi berl4ku g4nggu4n lebih-lebih lagi bagi keluarga yang mempunyai anak kecil. Begitu juga kis4hnya dengan wanita ini yang d1g4nggu ketika sed4ng membu4t siar4n langsvng menerusi Facebook (FB Live) … Read more

Harap Maaf