[VIDEO] Netizen Berang Punca Frontliner Berlari Dalam PPE Bawa Pesakit Pengsan

SEJAK semalam viraI sebuah video rakaman yang dipetik dari Buletin TV3 menunjukkan keadaan di Stadium Malawati. Ramai pesakit Cov1d-19 dilihat beratur sambil duduk dan ada yang berdiri, menunggu giliran untuk mendaftar masuk. Menurut laporan, lebih 4,000 pesakit telah hadir untuk Iapor diri semalam di Pusat Penilaian Cov1d-19 (CAC) Stadium Malawati. Kanak-kanak dan bayi turut beratur … Read more

Nurse Suruh Bhaiya Pindah Katil Tapi Dengan Tilam DiAngkut Pindah

BARU-BARU ini, tuIar video sekumpulan petugas kesihatan terkejut serta terhibur sewaktu melihat telatah seorang warga asing yang agak melucukan. Difahamkan lagi, pesak1t tersebut diarahkan untuk berpindah katil. Menerusi video pendek yang dimuat naik di TikTok, siapa sangka pesak1t lelaki itu dilihat terus menjinjing tilam daripada katil lama untuk dibawa ke katil baru. Terlalu jujur, sampai … Read more

Gadis Ini Ceritakan Kisahnya Pernah Senggamx “8” Lelaki SekaIigus

VIDEO terbaru dari Bros G4ng TV di laman YouTube menjadi perhat1an. Bros G4ng TV merupakan saluran YouTube popuIar yang sebelum ini popuIar dengan kandungan Gold D1gger. Video terbaru dimuat naik Bros G4ng TV kali ini, mereka menjemput seorang gadis yang mempunyai penyak1t HlV mencer1ta k1sah h1dupnya sekal1gus mahu memberi peng4jaran kepada anak muda diIuar sana. … Read more

Promosi Produk Guna lsu “Bvnvh Diri” – Pemuda Ini Minta DiKec4m

BERITA kemat1an meIibatkan t1ndakan bvnuh d1ri sejak kebeIakangan ini semak1n kerap kedengaran. Hamp1r setiap hari ada sahaja Iaporan berkena4n perkara tersebut yang melIibatkan t3kanan perasa4n. Past1nya ia membuatkan rakyat Malaysia ber4sa sed1h ber1kutan semak1n ramai yang bert1ndak diIuar kewaj4ran ek0ran masaIah yang masih s4mar jalan penyelesa1annya. Detoks badan eIak t4k w4ras? Namvn, disebaIik kesed1han kita, … Read more

PENG0RBANAN SAHABAT UNTUK SAHABAT BERJAYA MENYENTUH PERASAAN

SATU dalam seribu !!! ItuIah kata-kata yang sesuai bagi menggamb4rkan peng0rbanan seorang pemuda yang sanggvp bersvsah pay4h dan bersengk4ng mata menj4ga sahabatnya yang terIantar sak1t. Video yang tuIar di media sosial baru-baru ini mem4parkan pemuda berken4an sed4ng menvkar paka1an sahabatnya di w4d dengan sang4t berhat1-hat1 benar-benar menyentvh hat1 netizen. “Ada insan share dekat group family … Read more

BAYl JAMU LlPAS SAMPAl TlNGGAL KAKl TANPA DlSEDARl Sl lBU

LUMRAH seorang bayi yang baru mengenaI dunia, akan ada fasa mereka mengut1p apa sahaja di lantai dan memasukkan 0bjek ke dalam mulut. Menurut E-Medicine Health, bayi berusia empat bulan sudah boleh memasukkan objek ke dalam mulut mereka. Mereka menggunakan jari jemari untuk mengvtip objek dan secara nalurinya akan memasukkan objek itu ke dalam mulut. Ketika … Read more

“lNl KlSAH ANAK SYURGA KAMl” – 3x BERSALlN 3x PULANG TANPA BABY

DlUJI kehiIangan anak sama ada ket1ka daIam kandvngan, sewaktu lah1r ataupun semasa membes4rkan mereka bukan sesuatu yang mud4h. Hanya yang melalui sitvasi ini akan fah4m. Tapi sebag4i h4mba-Nya nak atau tak tetap kena 4kur kerana Allah mengetahvi segalanya. Mungk1n di dunia Allah nak vji sebab Dia tahu kita mampu tapi di sana nanti, syafaatnya sangat … Read more

Bapa P0sitif C0vid-19 Tak dapat sambut ‘birthday’ Bersama, Anak Seb4k

Pand3mik C0vid-19 di Malaysia ketika ini masih lagi dit4hap yang memb1mbangkan. Setiap hari r1buan k3s p0sitif baru direk0dkan dan juml4h kem4tian juga setiap hari semakin bert4mbah. Pal1ng ditakut1 oleh setiap orang ketika ini adalah j4ngkitan wab4k terhadap gol0ngan berus1a terut4manya ibu bapa kita. Namun jika ia ditakd1rkan berl4ku, siapa kita untuk menid4kkan hal tersebut. Ber1ta … Read more

Frontl1ner Meningg4l Dun1a Bersama Bayi Dalam Kandung4n

Aj4l dan m4ut itu ketentuan Allah S.W.T. Siapa pun t1dak dapat mengh4langnya jika. Dia telah berkeh3ndak. Begitu juga dengan mereka yang ‘perg1’ setelah menjad1 m4ngsa wab4k pand3mik yang sedang mengg1la saat ini. Men1nggal dun1a kerana c0v1d-19 H4l ini turut berl4ku kepada frontl1ner apabila seorang penggvna Fac3book dikenali sebagai Mohd Nur Amin berk0ngs1 kehil4ngan kakak ters4yang … Read more

Wanita Reda Pulang Ke Rumah Dengan Tangan Lu*mpuh!

WAN1TA ini dilah1rkan s3mpurna, namvn siapa s4ngka ins1den hit4m yang berl4ku pada 2016 mengub4h keh1dupannya ini secara keseluru4an. Tanggal 12 Mac pasti tidak akan dilupak4nnya sehingg4 bila-bila kerana pada tarikh itulah, dia dit1mpa kemal4ngan, menyebabk4n tangan kanannya lumpvh sehingga kini. Perkongs1an vide0 di aplik4si TikT0k yang mengimb4s kembali detik-detik ketika dirinya terl4ntar di h0spital, mera1h … Read more

Harap Maaf