MERAYU AGAR TUAN KEDAI BELl TONG GAS DEMl SARA IBUBAPA AKlBAT PKP

BARU-BARU ini, seorang wanita yang sedang berniaga di kedai didatangi oleh seorang pemuda yang membawa tong gas untuk dijval. Gelagat pemuda itu sudah tentu membuatkan ramai berasa peIik kerana sitvasi tersebut jarang berIaku, lebih-lebih lagi pemuda berkenaan diIihat seperti sedang ‘svsah hat1’. Namun, siapa s4ngka rupa-rupanya tersembvnyi kis4h sed1h di sebalik perbuatannya itu. Segan nak … Read more

FlTNAH KUClNG KEATAS TUANNYA BlKlN NETlZEN TERHlBUR

KUClNG biasanya memang terkenaI dengan kenakaIan mereka lagi-lagi kvcing berwarna oren. Tapi itu t1dak berm4kna kvcing warna lain t1dak nakaI dan suka mengus1k sepert1 yang dikongs1kan di dalam vide0 ini. Seek0r kvcing menar1k perhat1an r4mai apab1la dia dengan beran1nya mengus1k seek0r anj1ng. Malah reaks1nya selepas kanto1 itu juga tuIar dikongs1kan dengan leb1h enam juta t0ntonan … Read more

MAN RL TERP4KSA KURANGKAN BANTU4N KERANA KEKURANGAN WANG SlMPANAN

PELAWAK Man Raja Lawak berasa sed1h apab1la terpaksa menghent1kan bantvan kepada indiv1du yang terj3jas ak1bat pandam1k C0vid-19 berikvtan wang s1mpanannya yang semak1n susvt. Man atau nama sebenarnya Abd Rahman Kasim, 44, berkata, dia tidak dapat meneruskan bantvan kerana perlu bers1ap sed1a bagi meneruskan kehidvpannya send1ri dalam keadaan Per1ntah KawaIan Perger4kan (PKP) yang masih bertervsan. “Bvat … Read more

TlNDAKAN WANlTA lNl AKAN MENYUK4RKAN PENERlMA BANTU4N YANG LAYAK

PANDEMlK ketika ini betul-betul memberi cab4ran kepada ramai orang di negara ini. Tambahan pula dengan PKP penvh yang dilakukan, makin susah untuk mencari rezeki. Oleh kerana itu juga, banyak organisasi bukan kerajaan (NGO) yang menghuiurkan bantvan bagi yang memerIukan. Kalau dah benda percuma, mesti akan ada juga segelintir tu cuba untuk mengamb1l kesemp4tan. Dah dapat, … Read more

ANAK AJAK KERJA BERSAMA GARA-GARA BAPA DlBERl CUTl TANPA GAJl

RAMAI yang terkes4n dengan peIaksanaan sek4tan pergerakan penuh atau ‘totaI Iockdown’ yang berkvat kvasa sejak 1 Jun lalu. Menerusi satu video TikTok seorang anak melvahkan kesed1han mengenai bapanya yang terpaksa bercut1 tanpa gaji berikutan ‘totaI Iockdown’. Video berdurasi 19 saat itu menunjukkan bapa pemuda tersebut sedang menikmati nasi bungkus di tepi jalan ketika menemaninya keIuar … Read more

lSTlLAH SEBENAR PENG4RUH RAKAN SEB4YA VERSl ANJlNG DAN KUClNG

KUClNG dan anj1ng selalu dianggap sebagai musvh tetapi sebenarnya itu hanyalah maksud daripada peribahasa Melayu sahaja. Macam yang dikongs1kan wanita ini tentang peranga1 kuc1ngnya yang gemar berkawan dengan anj1ng-anj1ng di kawasan perumahannya ini. Lebih mIucukan, kucing yang dipanggil sebagai Uteh itu turut bervbah menjadi gar4ng gara-gara berkawan dengan s1 anj1ng. Perkongs1annya ini turut menarik perhat1an … Read more

DUA EKOR KUCING MATl BUAT LELAKI INI TR4UMA TERHADAP VlRUS PARVO

PERASAAN piIu di hati, tak siapa mampu mengerti. Begitulah Iuahan seorang lelaki apabila dua ekor kucing miliknya mat1, dipercayai terkena jangk1tan virvs parvo baru-baru ini. Menurut Mohd Faizal Maklip, 32, kehadiran kucing-kucing itu bagaikan melengkapi kehidupannya selama ini. Namun kini, semuanya tinggal kenangan dan svkar untuk dia menerima hakikat bahawa dua bulus kesayangan sudah pergi … Read more

Frontl1ner Meningg4l Dun1a Bersama Bayi Dalam Kandung4n

Aj4l dan m4ut itu ketentuan Allah S.W.T. Siapa pun t1dak dapat mengh4langnya jika. Dia telah berkeh3ndak. Begitu juga dengan mereka yang ‘perg1’ setelah menjad1 m4ngsa wab4k pand3mik yang sedang mengg1la saat ini. Men1nggal dun1a kerana c0v1d-19 H4l ini turut berl4ku kepada frontl1ner apabila seorang penggvna Fac3book dikenali sebagai Mohd Nur Amin berk0ngs1 kehil4ngan kakak ters4yang … Read more

Video Lelaki Amvk Mar4hkan Cov1d-19 Raih Hampir 2 Juta T0nt0nan

R4KAM4N memap4rkan seorang lelaki mem4kai gel4ng kuar4nt1n berwarna merah jambu m3nyuar4kan ras4 kecew4nya mera1h hampir dua juta tont0n4n di TikT0k. Dalam rak4m4n pada Rabu itu, Mohammad Khaisal Nurilla, 28, baru sahaja pulang menj4lan1 pem3riksa4n kesih4tan dan d1arahk4n menjal4n1 kuar4ntin selama dua minggu kerana tersenarai sebagai k0nt4k rap4t kepada seorang pes4kit C0v1d-19. “Aku dah b0s4n pakai … Read more

Cinta Alam Maya..Pesara Rug1 RM53.700 Di T1pu “Sc4mmer”

KEPALA BATAS, 30 Mei — Seorang pesara sw4sta wanita kervgi4n RM57,300 selepas terp3day4 dengan s1ndik3t L0ve Sc4m, menerusi media s0s1al dalam kej4d1an di sini, baru-baru ini. Ketua P0l1s Daerah Seberang Perai Utara (SPU) ACP Noorzainy Mohd Noor berkata m4ngs4 berusia 55 tahun yang sebelum ini bekerja kilang m3ndakw4 telah berkenalan dengan seorang lelaki, menerusi Inst4gram … Read more

Harap Maaf