FlTNAH KUClNG KEATAS TUANNYA BlKlN NETlZEN TERHlBUR

KUClNG biasanya memang terkenaI dengan kenakaIan mereka lagi-lagi kvcing berwarna oren. Tapi itu t1dak berm4kna kvcing warna lain t1dak nakaI dan suka mengus1k sepert1 yang dikongs1kan di dalam vide0 ini.

Seek0r kvcing menar1k perhat1an r4mai apab1la dia dengan beran1nya mengus1k seek0r anj1ng. Malah reaks1nya selepas kanto1 itu juga tuIar dikongs1kan dengan leb1h enam juta t0ntonan setak4t ini.

Menerus1 video yang dikongs1kan ini, pem1lik kvcing itu dil1hat menyentvh seek0r kvcing yang duduk di atas kerusi. Kvcing itu kemvdian mengg1git ek0r anj1ng yang berada di hadapannya sehingga menyeb4bkan dia terk3jut.

Seba1k saja anj1ng itu berpal1ng ke arah kvcing itu, kvcing tersebut kemvdian memand4ng ke arah pemil1knya itu. SeoIah-oIah menvduh manvsia itu yang menarik ekor anj1ng itu tadi dan bukanIah dia yang melakvkannya.

kucing

Lebih meIucukan, anj1ng itu yang seakan-akan f4ham dengan gerak tvbuh kuc1ng itu kemud1an memandang pemiIik mereka itu. Anj1ng itu juga dil1hat berI4ri mengej4r pemiIiknya itu dan menggig1tnya untuk membaIas dend4m.

Di ruangan komen, rata-rata netizen terh1bur dengan geIgat bijak kuc1ng itu dalam menyeIamatkan dir1nya. Ada juga yang terhibvr mel1hatnya menvduh orang lain selepas kant0i dengan anj1ng tersebut.

“Kuc1ng dengan anj1ng faham satu sama lain?”

kucing usik

“Memf1tnah lebih kej4m dar1pada membvnuh.”

anjing

“Kena f1tnah kuc1ng.”

komen

“The real senj4ta m4kan tvan.”

tik tok

sumber : HCL

Harap Maaf