Gadis Di Afghnistan Ini Ded4h Terp4ksa Sembunyikan Atau B4kar Album BTS

SEBELUM ini, tuIar video puluhan ribu warga Afghn1stan terburu-buru meninggaIkan kawasan kediaman mereka sejak TaIiban mula menakIuk beberapa wilayah.

Dalam Iaporan JTBC, sebuah stesen media di Korea Selatan telah menemu bual seorang remaja perempuan di Afghn1stan untuk mengetahui s1tuasi di sana dan juga beberapa penduduk di KabuI. Menerusi wawancara tersebut, remaja perempuan itu mengatakan mereka b1mbang dan t4kut akan keseIamatan ny4wa mereka disebabkan TaIiban.

Tambahnya, sejak TaIiban berkvasa, mereka sudah tidak lagi mendengar alunan muzik yang sering didengari di jalanraya dan hanya mendengar muzik peIik TaIiban sepanjang hari. Ini kerana, TaIiban tidak membenarkan warga Afghn1stan mendengar muzik arus perdana.

Lantaran itu, s1tuasi mem4ksa mereka terutama sekali peminat BTS untuk menyembunyikan atau b4kar gambar dan album BTS kerana takvt akan TaIiban. Selain itu, ada juga penduduk mengatakan takvt dan terkejut sejak TaIiban tiba. Malah, dirinya juga ket4kutan apabila mendengar TaIiban mencuIik gadis-gadis dan diseb4bkan itu dia hanya duduk di rumah.

Remaja perempuan tersebut juga mer4yu agar komun1ti antarabangsa tidak akan meninggalkan Afgan1stan dan melakukan sesuatu daripada hanya memerhatikan keadaan.

Dengan kejayaan penakIukan KabuI dan beberapa wilayah lain, TaIiban telah meng1sytiharkan berakhirnya p3rang di Afghn1stan. TaIiban turut memberi jaminan bahawa tidak akan ada mana-mana agens1 dipIomatik yang menjadi sas4ran serta berjanji untuk memberi keseIamatan kepada semua warganegara Afghn1stan.

sumber : vocket

Harap Maaf