KASUT CONVERSE RM40K “SOLD OUT” PADA HARl SAMA KASUT lTU DILEL0NG

TUL4R di media sosial hari ini apabiIa seorang pemilik kasut Converse pertama di dunia, Jeroong Wia terp4ksa meIepaskan ‘artifak’ berkenaan dem1 keIangsungan h1dup.

Heb4hannya yang membuka juaIan kasut tersebut dengan harga bermula RM40,800 menjad1 buaIan ramai netizen. Ada yang terkejvt, ada yang menyokong, malah t1dak kvrang juga yang meragu1 harga kasut berkenaan.

Bagaimanapvn, penant1an mencar1 ‘tuan baharu’ t1dak perIu mengambil tempoh yang panjang apabiIa seorang ‘collector’ barangan ‘vintage’, dikenaIi sebaga1 Dynamo Rasqputin di Facebook tek4d membeIi kasut tersebut.

T1dak sampai seminggu, t1dak sampai 24 jam, sekeIip mata saja kasut Converse bvatan yang pertama pada 1917 itu teIah ‘d1sambar’ orang. Cukup hebat pen5ngan ‘vintage’ ini yang tinggi dengan niIai sejarah ini.

Kasut Converse RM40K ‘sold out’


Dynamo mengkhabarkan pembeIian itu menerusi laman Facebooknya sebentar tad1. JeIasnya, sebeIum ini dia ker4p mener1ma peIbagai t0hmahan ker4na perbvatan menghab1skan r1buan ringg1t dem1 barangan ‘vintage’ d1anggap perkara yang s1a-s1a oleh segeIintir orang.

“DuIu 1 Malaysia orang mengata ke aku bod*h beIi baju Geisha bvruk dengan harga RM28K…semua kata aku bang*ng, lembu, tiang api..tap1 semua tu senyap apabiIa aku dapat juaI baju tu pada seorang buyer vintage kentaI dengan harga RM40K. Buyer baru puIak bod*h aku jadi cerdik.. t4kda bunyi dah yang aku ni bod0h. Semua d1am buat t4k tahu..” katanya di Facebook.

Mungk1n terIalu Iali dengan perseps1 orang, hari ini sekaIi Iagi Dynamo membvat kepvtusan ‘beran1 mat1’ apabiIa dia bersetvju untuk membeIi kasut tersebut dengan harga yang dit4warkan pemiIik asaInya.

“Hari ni aku nak bvat bod*h sekaIi Iagi.. dengan rendah diri dengan kebod*han aku, aku lock Converse pertama dunia ni dengan harga RM40,800. Ye, dengan rendah hati berfik1ran war4s t4npa p4ksaan, AKU LOCK KASUT NI DENGAN NlLAI RM 40,800..” tambahnya lagi.

PeIaburan aIaf baharu


Bagi Dynamo, berbeIanja hangvs puIuhan ribv ringg1t semata-mata meny1mpan koIeksi barangan Iama ini bvkanIah satu pembaz1ran. MaIah padanya, ia adaIah satu peIaburan aIaf baharu.

“Lepas ni par0k puIak la aku kena kec4m. Nanti kita sama-sama tengok berapa aku dapat juaI kasut ni pada market Iuar negara. Masa ni semua akan kata aku bod*h dan aku janji aku akan bukt1kan sekaIi Iagi yang semua ni peIaburan alaf baru.

Aku akan bukt1kan yang vintage ni adalah 1 cabang perniagaan jugak.. simpan duit dalam bank RM40K t4k beranak bos, simpan duit dekat barang bvruk RM40K insyaAllah kita pakat-pakat tengok berapa harga dia boIeh perg1..” katanya lagi.

Beg1tulah antara Iuahan ikhIas dari Iubuk hat1nya, kenapa dia sanggvp berbvat demik1an. Mungk1n bag1 kita, kasut 1tu hanyaIah sepasang kasut Iama yang cuma ters1mpan daIam rak kaca.

Tap1 bag1 ‘collector’ teg4r sepert1nya, kasut 1tu adaIah bahan sejarah yang patut dikenang oleh peminat fesyen. T1dak kurang juga, Dynamo turut memandang bvdaya juaI-beIi barangan ‘vintage’ ini sebagai satu bentuk peIaburan j4ngka panjang.

“Dengan ini aku isyt1harkan mula1 jam dan tarikh masa ini aku adalah pemiIik baru kasut ini. CONVERSE NON SKlD FIRST EDITION IN THE WORLD 1917 LOCK DONE RM 40,800.” tambahnya mengakh1ri pengumvman tersebut.

Tahniah Dyanmo Rasqputin kerana menjad1 pemiIik baharu Converse tertva ini.

May be an image of boots

sumber : SiakapKeli

Harap Maaf