MAN RL TERP4KSA KURANGKAN BANTU4N KERANA KEKURANGAN WANG SlMPANAN

PELAWAK Man Raja Lawak berasa sed1h apab1la terpaksa menghent1kan bantvan kepada indiv1du yang terj3jas ak1bat pandam1k C0vid-19 berikvtan wang s1mpanannya yang semak1n susvt.

Man atau nama sebenarnya Abd Rahman Kasim, 44, berkata, dia tidak dapat meneruskan bantvan kerana perlu bers1ap sed1a bagi meneruskan kehidvpannya send1ri dalam keadaan Per1ntah KawaIan Perger4kan (PKP) yang masih bertervsan.

“Bvat masa sekarang ni saya hent1kan untuk member1 bantvan tapi bvkan sebab t4k cvkup s1mpanan.

“Saya pun sekar4ng ni k3na bersed1a sebab d3ngar khabar PKP akan ditervskan tambahan sek4rang tak ada pr0gram dan saya send1ri berg4ntung dengan s1mpanan. Saya pun takda job dah lama, tapi saya vsaha selagi boleh.

“Saya ni pun bernas1b ba1k sebab saya panda1 simpan, tak berjoIi dan tak h1sap rokok jadi ada la s1mpanan saya ber1ngat sebeIum jatvh,” katanya kepada media pada Rabu.

Post1ng Man menerusi instagram miIiknya ada ind1vidu yang mem4ksa dia untuk bagi bantvan.

Sebelum ini, pada PKP tahun lalu, Man berkongs1 wang kemen4ngan ketika menjvarai pertand1ngan Maharaja Lawak Mega (MLM) 2019 berjumlah RM50,000 kepada rakyat Malaysia yang berdepan kesemp1tan h1dup ketika pandem1k C0v1d-19.

“Sebelum ni yang PKP laIu saya bantv sebab t1me kebetuIan saya menang Maharaja Lawak Mega jadi saya gvna du1t tu untuk bantv orang.

“Saya guna du1t simpanan saya sendiri dan tak ada m1nta dengan s1apa-s1apa untuk menghuIur bantuan.

“Bvat masa sekarang ni secara kas4r dalam RM8,000 hingga RM9,000 saya dah kelvarkan untuk bantv mereka yang memerIukan,” ujarnya.

Sementara itu, Man berkata set1ap har1 dia mener1ma mesej di Instagram yang mem0hon bantvan, malah katanya, ada juga yang cuba mengambiI kesemp4tan terhadap n1at ba1knya itu.

Sebelum ini Man gvnakan w4ng kemen4ngannya Maharaja Lawak Mega 2019 untuk huIur bantvan PKP lalu.

Tambah Man, dia kini mem1lih goIongan yang betul-betul memerIukan dan ahli keluarga yang kesemp1tan terleb1h dahulu.

“Sekarang ni boleh dik4takan har1-har1 orang DM (mesej langsung). Saya sudah m1nta ma4f bantvan dah tvtup tapi ada juga yang masih mem4ksa.

“Kita nak bagi ni kadang-kadang kena piIih takvt ada orang yang amb1l kesemp4tan dan bagi orang yang sama. Buat masa ini saya kena dahuIukan kelvarga, jiran, ad1k-berad1k dvlu. SeIagi saya ada du1t s1mpanan saya akan tolongIah,” ujarnya.

sumber : mStar

Harap Maaf