Penampak4n Ent1t1 M1steri Semasa Buat FB Live Menjelang Maghrib

SERINGK4LI kita mendengar perk0ngs1an kis4h mengen4i g4ngguan yang berl4ku pada w4ktu Maghrib.

Orang tua-tua dahulu juga selalu berp3s4n agar menutvp pintu serta t1ngkap sebelum Maghrib menj3ngah, kerana dib1mbangi berl4ku g4nggu4n lebih-lebih lagi bagi keluarga yang mempunyai anak kecil.

Begitu juga kis4hnya dengan wanita ini yang d1g4nggu ketika sed4ng membu4t siar4n langsvng menerusi Facebook (FB Live) untuk menju4l produk makanan, baru-baru ini.

Memu4t naik sedikit sedvt4n ket1ka g4nggu4n itu berl4ku di aplik4si TikTok, video berkenaan mem4park4n waj4h wanita ters3but berub4h dan sebelum se3era meng4khiri FB Live.

“Muka cu4k… bila teng4h l1ve, ada k3lib4t lalu,” demikian k4psyen pada vide0 tersebut yang seh1ngga kini mera1h hamp1r 400,000 t0nt0nan dalam temp0h dua hari sel3pas dimu4t naik.

“Say4ng pula nak p1ndah… cuma buat masa sekarang, kami suami isteri mahu ber1khti4r dahulu untuk m3mulihk4n rumah ini,” katanya lagi.

sumber:mstar

Harap Maaf