Penungg4ng Agam4 Ra1h 3 Juta

F1lem Penungg4ng Agam4 arah4n pengarah Syafiq Yusof berj4ya mencat4tkan kut1pan tayang4n seb4nyak RM3 juta.

Juml4h itu berj4ya dikvmpul sejak ditayangkan secara rasm1 kepada umVm bermula 25 Mac lalu.
Kej4yaan itu dik0ngsikan oleh Astr0 Shaw menerus1 satu entr1 yang dimu4t naik di Inst4gram (IG), sebentar tadi.

“Penungg4ng Agam4 berjaya ra1h kut1pan RM3 juta! Juta4n ter1ma kas1h kepada semua yang telah meny0kong dan men0nton, Salut3!” tul1snya.
F1lem Penungg4ng Agam4 dilak0nkan oleh bar1san pelak0n heb4t antaranya Zul Ariffin, Azira Shafinaz, Nasir Bilal Khan, Sabrina Ali, Salina Saibi, Datuk Jalaludin Hassan, adik Puteri Nurqaseh dan Johan As’ari.


Dal4m pada itu, satu lagi ber1ta baik yang 1ngin dik0ngsikan adalah f1lem Penungg4ng Agam4 2 akan menemu1 pen0nton tidak lama lagi. Bila tar1khnya? Nantik4n.
Jadi, bagi anda yang belum men0nton, jangan lup4 sew4 Penungg4ng Agam4 di #OnDem4nd Store sekarang.
Hanya sambungk4n PVR Box atau #UltraBox anda ke Wi-Fi dan str1m f1lem ini dal4m kesel3saan rumah anda.
Anda juga boleh muat turvn aplik4si #AstroGO untuk str1m pada b1la-b1la masa. Untuk mengetahu1 lebih l4njut, anda boleh lay4ri di c0ntent.astr0.c0m.my.

sumber:gempak

Harap Maaf