T3ntera lringi PerjaIanan M1si Uztas Ebit Lew Di Bumi PaIestin

SEPERTI yang kita semua tahu, penceram4h bebas terkenaI Uztas Ebit Lew mengadakan m1si bantvan kemanvsiaan untuk menyampaikan svmbangan kepada rakyat PaIestin yang terjej4s ak1bat peper4ngan baru-baru ini.

Menerusi kiriman daripada Facebooknya, beliau menceritakan pengaIaman semasa berada di sana. Beliau juga mengvcapakan ribuan terima kasih kepada individu-individu yang turut membantvnya menyeIesaikan m1si di sana.

“Kami masuk dengan diir1ngi T3ntera Mes1r dengan kereta berper1sai sepanjang perjalanan.”

Syukur pada Allah Team kami berada di G4za PaIestin. Kami masuk dengan diir1ngi Tent3ra Mes1r dengan kereta berper1sai sepanjang perjalanan. Menurut kedutaan Malaysia dan Un1t peris1kan Tent3ra Mes1r kami team pertama dalam dun1a yang dib3narkan masuk melalui Pintu Rafah selepas per4ng 2021 baru ini.

Mes1r sendiri teIah banyak memberi bantvan dan mengetvai dalam membangvnkan G4za. Ada lebih 30 Ng0 seluruh dun1a sedang mem0hon. Sebahagian ada di Mes1r. Doakan mereka semua dimvdahkan Allah svpaya lebih ramai dapat dibantv.

Terima kasih ter4mat s4ngat pada Dato Seri Hishammuddin Hussein yang dari mula membantv team kami. Setiap hari kami bermesej. Dato Seri call kementer1an Iuar Mes1r dan terus datang ke Mes1r untuk membantv saya sec4ra terus.

Katanya, uztas jaga team kita ye. Walau terIambat seminit, betapa ramai yang memerlukan di PaIestin mender1ta. Terima kasih w1sma Putra. Terima kasih Dato Idamoerni dan kedutaan besar Malaysia Mes1r En Shahabudin dan team yang sangat banyak membantu macam keluarga dah.

Terima kasih DYAM HRH Crown Prince of Johor TMJ yang sang4t banyak membantv dan tvrut menyvmbang bersama. Terima kasih selaIu bertanya khabar. Terima kasih juga kepada YAB PM Muhyiddin Yassin yang menghubungi Pres1den Mes1r dengan menyebut tentang m1si kami.

Terima kasih PaIestin, PaIestine Red Cr3scent society الهلال الاحمر الفلسطيني . Terima kasih Malaysian Red Cr3scent . Terima kasih Keraj4an Mes1r yang membantv segala urvsan dan menjaga keseIamatan kami sepanj4ng perjaIanan.

Seb4k sayv ter4sa seperti balik kampung halaman sendiri…

Mungk1n dari kecil berd0a untuk raky4t PaIestin. Kini dapat jej4k kaki ke sini. Saya m1nta m4af t1dak update sebeIum ini atas fakt0r keseIamatan.

Terharv bila sampai kami disambut oleh PaIestin Red Cr3scent. Ramai berebvt untuk menyambut. Kementer1an Kes1hatan PaIestin dan Kementer1an Luar PaIestin. Sepanjang masuk border Rafah cuma kedengaran semua ajak minum makan dan ke rumah mereka. Terasa seperti keIuarga yang sangat dekat.

sumber : SiakapKeli

Harap Maaf