Tiga lagi h0spital terp4ks4 gun4kan kontena untuk simp4n may4t

Tiga lagi h0spit4l terp4ks4 menggunakan kontena bagi meny1mpan may4t indiv1du yang men1ngg4l dun14 d1seb4bkan c0v1d-19.


Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata, pend3kat4n sedemikian terp4ks4 d1gun4kan, susulan peningkatan angka k0rb4n akibat w4bak itu di seluruh negara

Tiga h0sp1t4l tersebut ialah h0sp1t4l Serdang (Selangor), h0sp1t4l Sultanah Aminah (Johor Bharu) dan h0sp1t4l Queen Elizabeth I (Sabah)

Setiap kontena mampu menampung 20 jen4z4h dalam satu masa.

“Bil1k simp4nan may4t di h0sp1t4l-h0sp1t4l Kementerian Kesih4tan (KKM) kini mula penvh dan sem4kin svk4r untuk menampung jumlah jen4z4h atau may4t susulan peningkatan kemat14n akibat c0v1d-19.
“sehvbung4n itu, p1h4k perkhidmatan perubatan forensik menyediakan kontena khas khusus, sama ada untuk jen4z4h (Islam) atau may4t (bukan Islam).
“Satu ‘fleximort’ khusus untuk jen4z4h c0v1d-19 juga ditempatkan di h0sp1t4l Tengku Ampuan Rahimah (Klang, Selangor), dengan kapasiti maksimum 12 jen4z4h,” katanya menerusi ci4pan di Tw1tt3r.

Sebelum ini, kontena bersuhu rendah bagi menempatkan individu yang men1ngg4l dunia disebabkan c0v1d-19 digunakan di h0sp1t4l Sungai Buloh, Selangor sebelum disusuli h0sp1t4l Selayang.
Kata beliau lagi apabila k3s akt1f c0v1d-19 mel3bih1 kem4mpuan KKM untuk mer4w4t, maka para doktor terp4ks4 membuat pil1han suk4r untuk utamakan katil ICU bagi pes4k1t yang berp0tensi sembvh yang tinggi berb4nding pes4k1t yang potensi sembuh rendah

“Apabila k3s akt1f c0v1d-19 melebihi kem4mpu4n kami untuk mer4w4t, maka doktor terp4ks4 membuat pilihan svk4r.

“Mereka perlu utamakan katil unit rawatan rapi (ICU) bagi pes4k1t berp0tens1 sembvh yang tinggi berbanding, pes4k1t yang potensi sembvh rend4h. Terkini, inilah hak1k4t sebenar.


“Ini adalah 1mpl1k4si yang tidak diingini oleh setiap petugas kesihatan namun pilihan sukar ini akan terp4ks4 dilakukan apabila sistem kesihatan mencapai kapasiti maksimum. B4ntul4h kami agar sist3m kesih4tan negara tidak lvmpvh sama sekali,” katanya.
Beliau berkata semua p1h4k daripada peringkat tertinggi hinggalah ke raky4t jelata perlu membantu memutuskan r4nta1an j4ngk1tan v1rvs c0v1d-19

“Buatlah keputvs4an dan pilihan terbaik demi raky4t dan negara,” katanya.

 

sumber:gempak.com

Harap Maaf