Tul4r “Vide0” Aks1 Pengantin Perempuan Pat4hkan Besi

Seorang pengantin perempuan menjadi sensas1 intern3t susulan v1deo aks1nya memat4hkan dua batang besi semasa majl1s perkahwinannya menjadi tvlar dengan ramai net1zen meluahk4n ras4 k4gum dengan keh3batan wanita tersebut, lap0r laman berita Su4ra.com hari ini.

Menerusi v1deo yang dimu4t naik di akaun Inst4gram @med1a.v1rals itu, seorang wanita lengk4p berpaka1an pengantin berwarna hijau dilihat sedang mel4kukan percuba4n untuk memat4hkan besi di hadapan pelamin.

Aks1 pengantin tersebut yang memat4hkan besi dalam majl1s perkahwinannya menjadi tvlar di med1a s0sial. – Inst4gram @media.vrals/Suara.com

Dalam aks1 pertamanya, pengantin tersebut cuba memat4hkan sebatang besi menggun4kan paha kirinya.

Dengan hanya sekali percuba4n, besi tersebut pat4h dua.

Selepas aks1 pertamanya itu, pengantin tersebut menervskan aks1 keduanya dengan percuba4n memat4hkan sebatang besi yang diletakkan antara dua batang tiang.

Dengan hanya menggunakan sebelah tangan dan sekali hent4kan, besi tersebut pat4h kepada dua bahagian.

Aks1 tangk4s pengantin perempuan tersebut mendapat perh4tian net1zen dengan ramai yang melu4hkan ras4 kagvm mereka selain ada yang secara bersel0roh meram4lkan nas1b yang bak4l menimp4 pengantin lelaki.


“Kalau suami cur4ng, pasti ret4k buah pingg4ngnya,” tul1s seorang pengguna.

“Sump4h, tak beran1 tambah isteri,” tulis seorang lagi netizen.

sumber:bm.cari.com

Harap Maaf