(Vide0) Tul4r Wan1ta Tah4n Seb4k,Sed1h L1hat Suami Berkahw1n Lain

Satu vide0 tul4r berleg4r di med1a s0sial memap4rkan seorang wan1ta yang sed4ng menang1s dan men4han seb4k dal4m satu majl1s.

Vide0 ters3but tel4h dik0ngsikan ol3h pemil1k ak4un Tikt0k @herikanatasya dan kemud1annya dik0ngsikan di pelbag1i s0sial med1a. Dal4m rakam4n tersebut, seorang wanita dil1hat menang1s ket1ka semua orang tet4mu menguc4pkan tahn1ah kepada pengantin perempuan.

Menurvt akavn tersebut, wanita itu dipercaya1 merup4kan ister1 pertama dan menang1s ket1ka suaminya berk4hwin lagi. Perk0ngsian v1deo itu juga disert4kan deng4n k4psyen;

“Ket1ka isteri tua memben4rkan suaminya men1kah semul4,”

Wanita itu yang men4ngis ters4ndar dind1ng itu dil1hat beb3rapa kali menges4t air m4ta dan berus4ha untuk menjad1 ku4t ketika melih4t lelaki d1percayai suaminya berk4hwin.

Vide0 ters3but telah menjad1 perhat1an ramai warg4net yang turvt member1kan pelbaga1 k0men.

“InsyaAllah, syurg4 buatnya. Bersab4rlah”

sumber:siakapkeli

Harap Maaf